KOMİSYONA DESTEK VERMEYECEĞİZ...!!

 MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin çözüm sürecine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yönündeki teklifini değerlendirdi. Vural, "MHP olarak Meclis araştırması açılmasının karşısındayız. Böyle bir önergeye de komisyona da destek vermeyeceğiz." diye konuştu.

 

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te kurulması planlanan ''Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu'na'' destek ve üye vermeyeceklerini söyledi. Vural, düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütü ile mücadele yerine siyasi çözüm bulma çabalarının devam ettiğini söyledi.

 

AK Parti ile PKK arasındaki müzakerelerin Oslo'da başladığını ve protokollere bağlandığını iddia eden Vural, ''Oslo görüşmelerinin deşifre olanlarının dışında protokollerin hepsi hakkında bilgi sahibi olan Başbakan'dır'' dedi.

 

Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Oslo ile ilgili açıklayıcı bilgi vermediğini savunarak, şunları kaydetti:

 

"PKK terör örgütüyle mücadele yerine siyasi çözüm bulma uğraşları yeni merhaleler kat etme çabasındadır. PKK terör örgütünü muhatap alma ve siyasal taleplerini meşrulaştırmaya dönük adımlar bir bir atılmaktadır.

  

Bilindiği gibi AKP ile PKK arasında gerçekleşen siyasal müzakereler Oslo'da başlamış ve protokollere bağlanmıştı. Oslo müzakereleri doğrudan Başbakan Erdoğan tarafından koordine edilmiş ve talimatlandırılmıştır. Bu görüşmeler hakkında deşifre olanların dışında, bütün boyutları ve protokollerin tüm muhteviyatı hakkında bilgi sahibi olan Sayın Başbakandır. Oslo görüşmelerinin detayları hakkında Sayın Başbakan kamuoyuna açıklayıcı hiçbir bilgi vermemiştir. Diğer taraftan Oslo sonrasında İmralı'da da doğrudan terörist başı ile görüşmelerin yapıldığı malumlarınızdır. Bu görüşme hakkında da Başbakan Erdoğan açıklayıcı bilgi vermemiştir.

 

 Bu görüşmelerin tarafı Erdoğan ve Öcalan'dır. Bu kapsamda görüşmelerin geldiği safha, muhteva ve varılan mutabakatlar hakkında bilgi sahibi olan da Başbakan olup, maalesef bu bilgileri paylaşmamıştır. MHP olarak bu görüşmeler hakkında doğrudan Başbakan’ın verdiği kapsamlı bir bilgiye de sahip değiliz.

 

Bu çerçevede öncelikle Başbakan Erdoğan'ın PKK ile yaptığı görüşmeler hakkında TBMM'ye doğrudan bilgi vermesi gerekmektedir. Başbakan bütün görüşmeleri bütün açıklığıyla Mecliste paylaşmalıdır. Bunu sağlamak için Başbakan bir genel görüşme talep etmelidir. Bu genel görüşme milletimize açık olmalı, milletimiz bundan bilgi sahibi olmalıdır.

 

Bu görüşmeler hakkında TBMM'yi ve milletimizi doğrudan bilgi sahibi yapmaktan kaçınanların bugün Meclis Araştırması talebi bir taktik adımdan öteye bir anlam taşımamaktadır. Oslo ve İmralı süreçleri TBMM'ye onaylatılmak istenmektedir. Bu konuda meclis araştırması yoluyla TBMM'nin sürecin parçası haline getirilmesinin amacı Milletimizle paylaşılmayan pazarlıkları meşrulaştırmaktır.

 

Çözüm süreci adı altında çözülme pazarlıkları bizatihi Başbakan tarafından yürütülmüştür. Bu süreçle ilgili çeşitli tutanaklar ve protokoller Başbakan bilgisi dahilindedir. Yabancı bir devletin hakemliğinde süreç hükümet inisiyatifi ile oluşturulmuştur. Bu süreç ve süreçte ele alınan hususların Anayasamıza ve yasalarımıza aykırılık teşkil ettiği ve hukuki meşruiyetten yoksun olduğu açıktır.

 

Nitekim bu süreçle ilgili olarak hukuka aykırı ve hukuki meşruiyetten yoksun görüşmeler ve ilişkilerin dava konusu olduğu ve bu davanın taraflarının aklanması için hukuki zırhlar oluşturulduğu bilinen başka bir gerçektir. KCK dava süreci fiilen akamete uğratılmak istenmektedir. Paralel devlet yapılanmasına fiilen yol açan ilişkiler ağı ve görüşmelerin meşrulaştırması için TBMM araştırma komisyonun alet edilmesi kabul edilemez.

Bu araştırma önergesi terörle müzakerenin ve terör örgütünün meşrulaştırılması ve taleplerinin TBMM iradesine dönüştürülmesi için bir kılıftır.

MHP olarak Meclis araştırması açılmasının karşısındayız. Böyle bir ARAŞTIRMA önergesine de, komisyonuna da destek vermeyeceğiz.

Minareyi çalanlar şimdi kılıf oluşturma gayretine girmişlerdir.

Millet egemenliğinin tecelligahı olan TBMM'nin kirli ve pis pazarlık sürecini meşrulaştırmak amacına alet edilmesi millet egemenliğini yok saymaktır. PKK ve BDP'nin terör örgütüne TBMM'yi muhatab alma girişimlerine ve dayatmalarına AKP'nin teslim olduğu anlaşılmaktadır.

18 Mart’ta Öcalan’ın “çözüm planı için TBMM’nin somut adım atması gerektiği” talebi emir telakki edilerek AKP iradesiyle meşrulaştırılmak istenmektedir. PKK’ya hukuki güvence taleplerine Adalet Bakanının savcı ve hakimleri tehdit ederek olumlu cevap vermesi kafi gelmemiştir. Şimdi de TBMM alet edilerek PKK ‘terör örgütü’ pozisyonundan çıkarılarak ‘savaşan taraf’ haline getirilmesi planlanmaktadır. PKK’nın bertaraf edilmesine yönelik TBMM iradesi bulunmakta iken, bu iradenin hilafına PKK’yı taraf haline getirmek için TBMM’nin alet edilmesi esef vericidir.

Bu geldiğimiz safha AKP iradesinin terör örgütü tarafından teslim alındığını ortaya koymuştur. Pazarlık olmadığını ifade eden Başbakan’ın Öcalan’ın talepleri yerine getirmek için attığı önceki adımların yanına Akil Adamlar önerisini ve şimdi de TBMM’ni devreye sokmak suretiyle yeni adımları eklemiştir. Bu adımlar kirli ve pis pazarlıların varlığını ve mutabakatın oluştuğunu ortaya koymaktadır.

PKK tehdidiyle TBMM iradesi oluşturulmak istenmektedir. Darbe zihniyetinin meşrulaştırması kabul edilemez. Demokrasiyi teröre ve terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Darbelere karşı duran TBMM’nin PKK terör örgütünün tehdidiyle Anayasal düzenimize darbe vurulmasına alet edilmesi bizatihi milli egemenliğin sahibi milletimizi yok saymaktır.

TBMM terör örgütünün dayatmalarıyla hareket etmeyecek kadar şerefli bir milletin egemenliğinin tecelligahıdır. MHP olarak milletimizin iradesini tehdit, şantaj ve baskılara teslim etmeyeceğiz.

MHP olarak Başbakan'ı Oslo ve İmralı'da yapılan pazarlıkları TBMM'de genel görüşme yoluyla açıklamaya davet ediyoruz.

MHP olarak bu taktik adımlarla ne aldanırız, ne de aldatırız. TBMM'nin de PKK'yı meşrulaştıracak bir sürecin aracı haline dönüştürmeyeceğiz."

 

-''AKGİLLER ADAM LİSTESİ''-

MHP Grup Başkanvekili Vural, ''akil adamları listesini'' ''akgiller adam listesi'' olarak adlandırdı.

Türk milletinin iradesini, ''heyeti nasihalara'' devredeceği milli iradesi olmadığını ifade eden Vural, ''Herkes haddini bilmelidir. Serv Anlaşması'nı hazmettirmek için Heyeti Nasiha gönderen Damat Feritler'e ne olduysa bunların akıbeti de öyle olacaktır'' diye konuştu.

 

Vural, akil adamlar listesinde yer alan STK'ların mesleki kurumlar olduğunu ifade ederek, bu kesimlerin PKK'nın propaganda malzemesi haline dönüştürülmesinin, bu kurumlara destek veren kitlelere saygısızlık olduğunu kaydetti. Vural, bu kurumlara mensup binlerce insanın MHP'ye ve gruba şikayetlerde bulunduğunu belirtti.

 

"BAŞBAKAN, MİT'E MHP'YE OPERASYON TALİMATI VERDİ Mİ?"

''Bu süreç içerisinde MHP ve milliyetçilik dönüştürülemeyecek'' diyen Vural, ''Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı yanına çağırarak MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye operasyon yapma talimatı verdi mi vermedi mi?'' diye sordu. Vural, AK Parti ve PKK çevrelerinin MHP üzerinde yeni tezgahlar planladığına ilişkin duyumlar aldıklarını iddia etti.

 

"MHP KOMİSYONA ÜYE VERMEYECEK"

Toplantı sonrası soruları cevaplayan Vural, "Komisyona üye vermeyecek misiniz" sorusunu, "PKK'nın üyeleri yeter onlara. Ne üyesi?"şeklinde cevapladı.

Bir soru üzerine, ''Akil adamlar'' listesinde yer alan STK'ların başkanları ile görüştüğünü ve vatandaşların endişelerini aktardığını belirten Vural, ''Bugün Türkiye'de yaşananlar oligarşik bir diktatörlüktür. Bu meslek örgütleri oligarşik diktatörlüğün baskı ve şantajlarına alet edilmektedir'' dedi.

Vural, AK Parti'nin önergesinin, İçtüzüğe aykırı olup olmadığı yönünde bir soruyu şu sözlerle cevapladı: "İçtüzüğe aykırdır. AKP Komisyon kurar, PKK dışarıdan destekler. Amaç ve hedef, çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri meşrulaştırmaktır. AKP ve PKK arasında zaten Komisyon yok mu? TBMM'yi kılıf olarak kullanıyorlar. İmza sahipleri iradelerini bölücü terör örgütüne teslim etmişlerdir. Oslo'nun hukuki meşruiyeti var mı? Hangisinin hukuki meşruiyeti var? Türkiye, hukuksuzluğa teslim edildi."

 

MHP'YE OPERASYON İDDİASI

MHP'ye operasyon yapılacağı iddialarının sorulması üzerine Vural, "Habur olduğu gün hangi üçlü bir araya geldi? 'Habur'da 19 Ekim'de ne olmuştu, 19 Ekim günü hangi üçlü bir araya geldi, neleri konuştu? Sadece bunu soruyorum. Hukuka aykırı işlem yapanlara, dava sürecinde zırh oluşturulduğu süreçte, bu yaklaşım yadırganmamalı." dedi.

 

Araştırma Komisyonu'na CHP'nin de üye vermeyeceği anımsatılarak, 2 partinin katılımıyla komisyonun çalışıp çalışmayacağının sorulması üzerine Vural, ''Ne yapacaklar polis zoruyla mı, zorla mı götürecekler? Birisi, 'üye vermeleri lazım' demiş, Allah akıl fikir versin'' dedi. Vural, bu komisyonun İçtüzüğe aykırı olduğunu savundu.ORTADOĞU GAZETESİ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×